Facebook

Home
De praktijk
Beweegprogramma's
McKenzie
Team
Contact
McKenzie

McKenzie

Wij , Fysiotherapie Dalfsen, zijn netwerktherapeut van Stichting Rugpoli. Rugpoli is een zelfstandige kliniek die door een combinatie van specialistische zorg (musculoskeletale geneeskunde, musculoskeletaal bewegingsonderzoek op basis van McKenzie, neurologie, reumatologie en anesthesiologie) behandeling op maat inzet. Voor het stellen van een goede diagnose maakt Rugpoli gebruik van MRI beeldvorming. In alle vestigingen is een open MRI aanwezig. Rugpoli werkt met een "one-stop-shop" principe. Hierbij worden alle afspraken aansluitend op één dag gepland. De diagnosestelling en eerste behandeling vinden meestal binnen enkele uren plaats. Rugpoli heeft korte toegangstijden. Voor meer informatie kunt u terecht bij Jeanet Bloemert j.bloemert@fysiotherapiedalfsen.nl en www.rugpoli.nl.

De McKenzie Methode is een behandelingssysteem voor patiënten, die klachten hebben op het gebied van het bewegingsapparaat. Te denken valt aan rug- en nekklachten, al dan niet met uitstralende pijn naar het been of de arm, pijn in de bil, pijn in het schoudergebied of hoofdpijn.De McKenzie Methode behandelt die pijnklachten, die veroorzaakt en/of beïnvloed worden door houding en beweging. Specifiek voor de McKenzie Methode is het toepassen van het herhaald bewegen in verschillende bewegingsrichtingen in de wervelkolom. Deze herhaalde bewegingen worden zowel in het onderzoek als in de therapie gebruikt. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat met deze manier van onderzoeken een duidelijk beeld van de klacht ontstaat.

Ook wordt in het onderzoek van de patiënt beoordeeld of het “centralisatiefenomeen” optreedt ( verklaring volgt hieronder). Na grondig onderzoek wordt een gefundeerde mechanische diagnose gesteld. Op basis hiervan zal blijken of uw klacht geschikt is voor behandeling door middel van de McKenzie Methode. De behandeling bestaat uit herhaald bewegen in de bewegingsrichting, die de pijn doet afnemen/ verdwijnen en de bewegingsmogelijkheid doet toenemen en het aanleren van de juiste houding. Deze oefeningen zal de patiënt zelf thuis regelmatig moeten uitvoeren. Hierdoor bent u zelf in staat om uw klachten te doen afnemen/verdwijnen en minder afhankelijk van de consulten fysiotherapie.

Zonodig zal de fysiotherapeut de therapie aanvullen met onder andere manuele technieken, zoals diepe mobilisaties en/of manipulaties. Tevens is de behandeling erop gericht dat het opnieuw ontstaan van uw klachten wordt voorkomen en/of uw klachten wegblijven.

De McKenzie Methode onderscheidt 3 syndromen:

  1. Het Derangement Syndroom
  2. Het Dysfunction Syndroom
  3. Het Posturaal Syndroom.

Het Derangement Syndroom

Dit syndroom komt het meeste voor.Een verplaatsing van interne structuren van de gewrichten in de wervelkolom veroorzaakt de pijn. Deze pijn kan voortkomen uit irritatie van de tussenwervelschijf (discus), de facetgewrichten of de uittredende zenuwwortels.Verplaatsing van gewrichtsstructuren veroorzaakt tevens bewegingsbeperkingen.

Bewezen is dat de meest voorkomende oorzaak van lage rugpijn de beschadigde tussenwervelschijf (discus) is. Bij veelvuldig bewegen in één richting of langdurige houdingen zal de kern van de tussenwervelschijf zich verplaatsen en op de lange termijn beschadiging en uitpuiling naar één zijde veroorzaken, hetgeen pijnlijk is.

Ook kan deze uitpuiling tegen een uittredende zenuw aandrukken, waardoor uitstralende pijn naar been of arm ontstaat.Herhaald bewegen naar één bewegingsrichting kan deze uitpuiling weer naar centraal verplaatsen en daardoor de pijn doen verminderen.Bij uitstralende pijn verplaatst de pijn zich dan vanuit het been of de arm naar de wervelkolom, dit heet centralisatie:

Therapie bij een Derangement syndroom:

Reduceren/verdwijnen van de uitpuiling van de discus middels herhaalde bewegingen in één richting
Handhaven van de centraalverplaatsing middels het aannemen van juiste houdingen (lig, zit, staan, tillen, e.d.)

Herstel van alle bewegingsrichtingen in de wervelkolom. Voorkomen van terugkeer van de klachten middels houdingsadviezenonderhoud bewegingsmogelijkheid.

Het Dysfunction Syndroom:

Pijn bij het Dysfunction Syndroom wordt veroorzaakt door mechanische belasting van structureel veranderd weefsel in of rondom de wervelkolom.Dit kan het gevolg zijn van een vroeger ongeval, ontstekingsproces of degeneratieve processen, waardoor littekenweefsel, verklevingen, verkortingen of onvolledig herstel is opgetreden.

De pijn ontstaat als er op het betrokken weefsel druk of rek wordt uitgeoefend en wordt alleen ter plekke van de wervelkolom gevoeld, zonder uitstraling.Bepaalde bewegingsrichtingen zijn beperkt.

Therapie bij een Dysfunction Syndroom:

  • Remodelleren van de aangedane weefselstructuren middels herhaalde bewegingen in de beperkte richting(en)
  • Herstel van de bewegingsrichtingen middels dezelfde oefeningen
  • Voorkomen van herhaling van de klacht middels houdingsadviezen en onderhoud bewegingsmogelijkheid.

Het Posturaal Syndroom:

Pijn bij het Posturaal Syndroom wordt veroorzaakt door een langdurig aanhoudende zelfde houding/positie in de wervelkolom. Er zijn hierbij geen beschadigde structuren. De pijn wordt ter plekke van de wervelkolom gevoeld.

Therapie bij een Posturaal Syndroom:

  • Uitleg over de oorzaak van de pijn, het pijnmechanisme
  • Het aanleren van de correcte houding
  • Advisering over het handhaven van de correcte houding in de verschillende dagelijkse activiteiten

Als na de bovengenoemde Behandeling volgens de McKenzie Methode de pijn is afgenomen/verdwenen en de functie in de wervelkolom is verbeterd/hersteld, kan de therapie worden vervolgd met een oefenprogramma ter stabilisering van de wervelkolom. Hierbij worden de houdingsspieren rondom de wervelkolom en het bekken geoefend in het voelen van het gebruik hiervan (coördinatie) en in de kracht om zo de wervelkolom stabieler te maken. Hierdoor wordt de belastbaarheid van de wervelkolom vergroot en de kans op herhaling van de klachten verkleind.

Betrouwbaarheid:

De McKenzie Methode is momenteel wereldwijd de meest onderzochte en best gedocumenteerde behandelmethode. De inzichten worden in alle internationale richtlijnen voor manuele en oefentherapie gebruikt. www.mckenzie.nl

Informatie

Wilt u meer weten over onze behandelmethodes of heeft u vragen? Stuur gerust een berichtje via het contactformulier. Natuurlijk kunt u ook even bellen op nummer 0529-43 16 09

Fysiotherapie Dalfsen is gekwalificeerd als TopZorg Praktijk en als Plus Praktijk,
aangesloten bij het Keurmerk Fysiotherapie, lid van Schoudernetwerk, netwerktherapeut van Stichting Rugpoli, Artrosenetwerk, Claudicationet, Parkinsonnet, lid van Rugnetwerk Zwolle e.o.. Deelnemer FysioTopics en deelnemer en uitvoerder OrthoXpert.

HKZ KNGF Topzorg PlusPraktijk FitKids OrthoXpert ClaudicatioNet FitKids Fynon Fysiotopics SNGZ Technogym